Regulamin serwisu

1. Operatorem witryny internetowej www.srebrnacatering.com.pl (http://www.srebrnacatering.com.pl) zwanej dalej „Serwisem” jest ORLEN Administracja Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Płocku, przy ul. Chemików 7, 09-411 Płock, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000252883, NIP 774-28-94-628 REGON: 140366505, o kapitale zakładowym w wysokości 1 500 000,00 PLN. 


2. Serwis przeznaczony jest wyłącznie dla osób fizycznych, które ukończyły 18 rok życia i posiadają pełną, określoną wg przepisów prawa cywilnego, zdolność do czynności prawnych oraz osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nie będących osoba prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną.


3. Serwis obejmuje treści dotyczące m.in. wina dalej zwane „produktem”, jego spożywania oraz akcesoriów związanych z konsumpcją alkoholu. 


4. Korzystanie z Serwisu wymaga akceptacji zapisów Regulaminu oraz oświadczenia o pełnoletniości osoby korzystającej z Serwisu.


5. Pełne korzystanie z Serwisu możliwe jest w przypadku posiadania przeglądarki internetowej obsługującej CSS 2.1, skrypty JavaScript (oraz opartych o tą technologię frameworków), Cookies. Rekomendowane przeglądarki: firefox, chrome, explorer, safari w wersji nie starszej niż 12 miesięcy.


6. Korzystanie z Serwisu jest bezpłatne.


7. Zawartość Serwisu nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu kodeksu cywilnego, stanowi jedynie informację handlową dotyczącą produktu.


8. Korzystanie z zawartości Serwisu jest możliwe jedynie w zakresie dozwolonego użytku osobistego.


9. Układ oraz zawartość Serwisu www.srebrnacatering.pl  pozostaje pod ochroną prawną. Kopiowanie, powielanie, przedrukowywanie jakiejkolwiek części Serwisu bądź jej zawartości w tym zdjęć, bez zgody ORLEN Administracja  Sp. z o.o. stanowi naruszenie przepisów ustawy o prawach autorskich i innych prawach pokrewnych.


10. ORLEN Administracja Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian i uaktualnień w Regulaminie, bez konieczności uprzedniego powiadomienia użytkowników Serwisu. Zmiany i uaktualnienia Regulaminu obowiązują od dnia ich zamieszczenia na Serwisie.


11. Regulamin opublikowany 5 listopada 2015 r.